MLC moto - making technology simple
 login |  register
username:
password:

Uspješno proveden projekt 2

 
Tvrtka MLC ELECTRONIC d.o.o. provodi projekt „UČINKOVITI SUSTAV S VIŠE DIZALA “ – KK.03.2.2.03.0281 . Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020., natječaja „ INOVACIJSKI VAUČERI ZA MSP-ove” te se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 

Tvrtka MLC ELECTRONIC d.o.o. provodi projekt „UČINKOVITI SUSTAV S VIŠE DIZALA “ – KK.03.2.2.03.0281 . Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020., natječaja „ INOVACIJSKI VAUČERI ZA MSP-ove” te se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

OPIS PROJEKTA

Cilj projekta je istraživanje i testiranje učinkovitosti međusobno povezanih energetskih pretvarača u sustavima s više dizala. Radi se o unapređenju postojećih proizvoda I usluga u sustavima upravljanja koji bi bili prihvatljiviji tržištu zbog energetskih ušteda i konačne isplativnosti. Ako istraživanja i testiranja u laboratorijskom okruženju pokažu značajnije uštede, tehnička rješenja bi omogućila konkurentsku prednost tvrtke. Prijavitelj posjeduje dugoogodišnje iskustvo u razvoju proizvoda i usluga u području izvođenja sustava za upravljanje , a posjeduje i dostatne kadrovske i tehničke resurse za provođenje projekta dok će znanstvenici sa FER-a dati odgovor na problematiku tehničke razine. 

Ukupna vrijednost projekta:

107.000,00 HRK

Bespovratna sredstva:

74.900,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

Razdoblje provedbe Projekta je od 28.5.2021. do 26.8. 2021.godine.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Zdravko Babić, voditelj projekta

E-mail: zdravko.babic@mlc.hr

Više informacija o mogućnostima financiranja putem fondova EU: https://strukturnifondovi.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost tvrtke MLC ELECTRONIC d.o.o.