MLC moto - making technology simple
 login |  register
username:
password:

Uspješno proveden projekt

 
Projekt "Jačanje regionalne konkurentnosti društva MLC ELECTRONIC d.o.o. ulaganjem u opremu"
 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Uspješno smo proveli projekt „Jačanje regionalne konkurentnosti društva MLC ELECTRONIC d.o.o. ulaganjem u opremu“

Tvrtka MLC ELECTRONIC d.o.o. za proizvodnju u veljači 2021. godine uspješno je provela projekt Jačanje regionalne konkurentnosti društva MLC ELECTRONIC d.o.o. ulaganjem u opremu“. Zahvaljujući sufinanciranim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu ''Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.'' te Poziva „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“, tvrtka MLC ELECTRONIC d.o.o. uspješno je realizirala investiciju opremanja i modernizacije proizvodnog pogona.

 

Kratki opis projekta:

Cilj predloženog projektnog prijedloga je podići regionalnu konkurentnost društva MLC ELECTRONIC d.o.o. razvojem djelatnosti proizvodnje uređaja za dizanje i prenošenje te novih pripadajućih proizvoda istodobno podižući vrijednosti društva kroz aktivnost opremanja. Ostvarenje cilja mjerljivo je kroz ostvarenje pokazatelja zadanih Pozivom: povećanje prihoda od prodaje u godini m+2 za 31%, povećanje izvoza u godini m+2 za 31%, 20 novozaposlenih u godini m+2 i iznos (udio) vlastitih sredstava od 6.356.875,81 kn u ukupno prihvatljivim troškovima projekta.

Projektnim prijedlogom, odnosno ulaganjem u opremu riješio se temeljni problem tvrtke - sprečavanje pada tržišnog udjela u proizvodnji uređaja za dizanje i prenošenje.

 

Aktivnosti projekta:

  • Aktivnost 1 – izrada dokumentacije za prijavu na natječaj
  • Aktivnost 2 – nabavka ukupno 5 strojeva kojima se direktno doprinijelo povećanju proizvodnih kapaciteta za 2 puta, smanjenju troška vanjskih usluga za 33%, povećanju udjela na ciljanim tržištima za ukupno 17% te poboljšanjem 4 proizvodna procesa i to rezanja, savijanja, lemljenja materijala te procesa obrade vodiča (skidanje izolacije, rezanje,lemljenje).
  • Aktivnost 3 – provedba ukupno 5 edukacija zaposlenika koje su nužne za pravilno rukovanje nabavljenim strojevima
  • Aktivnost PM – provedba projektnih aktivnosti u skladu s pravilima Poziva
  • Aktivnost V – osiguranje mjera vidljivosti na projektu

 

Opći cilj projekta je pridonijeti rastu broja društava koja ulažu u poslovni razvoj i vlastitu tehnološku spremnost, posebice u industriji dizala, na regionalnoj razini.

 

Specifični cilj projekta je podići regionalnu konkurentnost društva MLC ELECTRONIC d.o.o. razvojem djelatnosti proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje te novih pripadajućih proizvoda, istodobno podižući vrijednosti društva kroz aktivnost opremanja.

 

Razdoblje provedbe projekta: od 26. lipnja 2018. do 20. veljače 2021. Ukupna vrijednost projekta je 12.386.881,10 kn od čega je EU sufinanciranje 5.500.707,07 kn.

Više informacija:
+385 1 654 8085
projekti@mlc.hr